Keek op de Week 29

We hebben uw hulp nodig! En wel voor het volgende: we zijn aan het brainstormen over een bord bij het monument. We willen in principe iedereen die heeft bijgedragen op het bord vermelden. Maar… alle mensen, wat een namen hebben we dan! En natuurlijk krijgen we dan een bijbehorend kostenplaatje… We willen ook een uitleg van de reden van een monument op het bord plaatsen. Dat vinden we heel belangrijk, voor nu en zeker de toekomst. En daar het monument voor de hele bevolking is, willen we graag uw mening. Deze Keek op de Week wordt, zoals gewoonlijk, op onze website en facebook geplaatst. Dus mensen: reageren maar… Na uw reacties nemen we een beslissing daarover. Wij zijn benieuwd, wat u ervan vindt.

Keek op de Week 28

Vakantietijd… Momenteel schijnt het zonnetje weer! Dat wil niet zeggen, dat we niets aan het doen zijn. We zijn nu langzamerhand bezig met de voorbereidingen voor de onthulling van het monument. Daar komt ook nog wel het een en ander bij kijken. Hoe gaan we dat aankleden? De stichting is van mening, dat er best een feestelijk tintje aan gegeven mag worden, maar wil het toch ingetogen houden. Het was voor de mannen tussen staal lang niet altijd rozengeur en maneschijn. En we willen uw centjes goed besteden!

Keek op de Week 27

Rustige week geweest, maar gelukkig komen er nog steeds euro’s binnen en daar zijn we blij mee, want er komt nogal wat bij kijken vooraleer het monument er staat. Denk aan de aankleding van de omgeving, een bord met de namen van allen die hebben meegedaan aan de crowdfunding… En we willen dat de onthulling op een gepaste manier gebeurt. Dus daar zijn we nu druk mee.
Joris Baudoin is twee weken met vakantie, zodat hetgeen hij al gedaan heeft, al goed kan uitharden.
De miniatuurtjes zijn bijna op. Er zijn weer nieuwe besteld, maar wegens de vakantie kunnen die pas eind augustus geleverd worden. Er zijn er nog wat beeldjes te verkrijgen bij ’t Spui in Vlissingen, De Vrijbuiter in Oost-Souburg en Museum Scheldewerf (Oude Verbandkamer) in Vlissingen.

Keek op de Week 26

Op de uitzending over de Mannen Tussen Staal, die afgelopen woensdag door Omroep Zeeland is uitgezonden, hebben we mooie reacties gekregen. Ook wij waren er zeer tevreden over. Het liet precies zien, wat de bedoeling achter het monument is.

Op de pagina Mannen Tussen Staal op facebook kunt u precies volgen hoe ver Joris Baudoin is met het maken van het beeld, spannend!

Wij willen een ieder die vakantie heeft of nog op vakantie gaat een fijne tijd wensen.

Keek op de Week 25

De eerste betaling vanuit de crowdfunding is richting gemeente, die zorgt dan dat Joris Baudoin dat bedrag ontvangt, zodat hij zijn rekeningen kan betalen voor de materialen en dergelijke voor het monument.

TV-tip: woensdag 19 juli 2017 is er op Omroep Zeeland een uitzending over de Mannen Tussen Staal. Dat wordt die dag verschillende keren herhaald, maar wordt in ieder geval om 17.00 uur uitgezonden. De opnames hiervoor zijn gemaakt op de Helling, daar waar het beeld uiteindelijk zal verrijzen.

Van de Velde Publicatiefonds heeft ook een heel mooi bedrag toegezegd. Onnodig te vermelden dat we daar ontzettend blij mee zijn. Want er komen nogal wat kosten bij eer het monument netjes op zijn plaats staat.

Keek op de Week 24

De teller staat nu op 29.003,12 euro! We willen graag een ieder nog eens bedanken voor de mooie bijdragen, want zonder u zou het ons nooit gelukt zijn.

Deze week gaat de eerste rekening richting de kunstenaar de deur uit. Joris Baudoin is inmiddels gestart met het maken van het beeld. Via onze website en facebook kunt u de voortgang hiervan bekijken en zo willen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden. Wij vinden het spannend. De kunstenaar Joris Baudoin kunt u makkelijk op facebook vinden. Daar plaatst hij ook foto’s van zijn werkzaamheden.

De onthulling van het beeld zal in de herfst/winter zijn. Dus er is wel wat vertraging geweest. Nu maar hopen op geen verder uitstel, want anders komen er problemen met twee grote fondsen. Die hebben ons tot half januari de tijd gegeven om het beeld te plaatsen anders verlopen hun toezeggingen…

En zo zijn we druk bezig met alles goed te regelen en te laten verlopen. Maar we doen dat graag, opdat er uiteindelijk een prachtig beeld van en voor de Mannen Tussen Staal komt te staan!

Keek op de Week 22

Afgelopen donderdag hebben we een goed gesprek gehad met wethouder Stroosnijder, waar ook Gerard de Rijke (vanuit de gemeente Vlissingen ondersteunt hij ons) bij aanwezig was. Het is duidelijk geworden, dat er nog het een en ander geregeld moet worden. Daar kunnen wij het mee eens zijn. We zijn van vele factoren afhankelijk. Dus nog even geduld, voordat we echt stekken kunnen steken. Wij zijn er klaar voor!

Keek op de Week 21

Zaterdag (3 juni) zijn we naar een expositie in Kattendijke geweest. Joris Baudoin, de maker van ons monument, was hier ook naartoe gekomen. We vonden dat een leuke gelegenheid om hem een miniatuurtje te geven. We vonden dat dat wel mocht van zijn eigen kunstwerk ‘De Ketting’. Hij was er duidelijk mee verguld: `Och, kijk die kopjes…`.

Donderdag hebben we een gesprek met wethouder Stroosnijder. We hopen dan te horen te krijgen dat binnenkort het contract voor Joris de deur uit kan.

Wordt vervolgd…